Jan 22, 2022  
2020 - 2021 Cowley College Academic Catalog 
    
2020 - 2021 Cowley College Academic Catalog [ARCHIVED CATALOG]

Computer Literacy Elective


CAP 1516   Computer Applications
CAP 1517   Advanced Computer Applications
CIS 1715   Introduction to Computer Science
CIS 1876   C Programming
CAP 1722   Microsoft Word
CAP 1749   Microsoft Excel
CGA 2013   Introduction to Computer Graphics